Vật lí 12. Các tình huống trong Dao động điều hòa, Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Trần Duy Thành - Đăk Lăk Upload ngày 13/05/2019 11:40

- Download [591 lần], Kiểu file: [.docx], Chuyên mục [Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Vật lí 12. Các tình huống trong Dao động điều hòa, Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
2014-book-ly-thuyet-vat-li-12---ch-1-2-3-20140722-5.thuvienvatly.com.163b1.docx